Onze structuur en ons team

Structuur

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen werd aangesteld als Nationaal knooppunt voor het VBD. Deze taak wordt uitgevoerd door een klein team, in nauwe samenwerking met wetenschappers en andere departementen van het Instituut. Het NKP-team maakt deel uit van BioPolS, de beleidsondersteunende groep voor biodiversiteit van het KBIN, die verder onder andere CEBioS omvat, dat biodiversiteitsacties ondersteunt in partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en deel uitmaakt van het Belgisch Biodiversiteitsplatform, een interface voor wetenschapsbeleid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BelSPO). Het Clearing-House Mechanism (CHM) van het VDB maakt deel uit van het NKP en heeft uitgebreide banden met CEBioS (zie onderstaand diagram).

organigramme_RBINS

Samen dienen deze teams als nationale focal points voor:

1) het hulporgaan voor wetenschappelijke, technische en technologische zaken van het Verdrag inzake biologische diversiteit (SBSTTA); dit hulpadviesorgaan bereidt besluiten voor de Conferentie van de Partijen bij het verdrag voor

2) het Clearing House  Mechanism (CHM), een netwerk voor informatie-uitwisseling en een website

3) het Global Taxonomy Initiative (GTI), ter ondersteuning van taxonomie, de wetenschap die soorten beschrijft en classificeert, een onmisbare discipline voor het behoud van biodiversiteit
4) het Intergouvernementeel Platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES)
5) de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN)
 

Team

nfp-cbd@naturalsciences.be

 Hendrik  

Hendrik Segers 
Coördinator van het Nationaal knooppunt  voor het VBD SBSTTA,
Voorzitter van de Stuurgroep Biodiversiteitsverdrag,
Expert biodiversiteitwetenschap en -beleid
+32 2 627 43 10
hendrik.segers@naturalsciences.be  

Marc

 

Marc Peeters 
Coördinator Educatie en Publieksvoorlichting;
Voorzitter van de Werkgroep Bestuivers
+32 2 627 45 65
marc.peeters@naturalsciences.be
Han

 

Han de Koeijer
Coördinator Clearing House Mechanisme (CHM)
Contact CHM Informeel Adviescomité, CHM Netwerk, ABS Uitgevende Autoriteit Clearing House
+32 2 627 42 67
hdekoeijer@naturalsciences.be
Jorge

 

Jorge Luis Ventocilla
CO-OP4CBD Projectmanager
Senior wetenschappelijk-beleidsmedewerke
jventocilla@naturalsciences.be

Marie

 

Marie Baeckelandt
Nationaal knooppunt Biodiversiteit Mariene en Kustgebieden
Biodiversiteitsexpert
+32 474 71 88 25
mbaeckelandt@naturalsciences.be