Actualisering van de Nationale Biodiversiteitsstrategie

De laatste versie van de Strategie

De Biodiversiteit 2020-strategie, een update van de Belgische nationale strategie, werd op 13 november 2013 goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu.  Om in overeenstemming te zijn met de Europese en internationale verbintenissen zijn in de doelstellingen van de strategie elementen van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 en het Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011-2020 van het VBD opgenomen. De strategie bevat een reeks van 15 strategische prioritaire doelstellingen en 85 operationele doelstellingen om de ontwikkeling van acties door de relevante regionale en federale autoriteiten te begeleiden.  Deze bijgewerkte strategie is opgesteld voor een periode van acht jaar (2013-2020). De actualisering van de strategie werd uitgevoerd en besproken door de federale regering en de drie Belgische gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië).

De publicatie "Biodiversiteit 2020, update van de Belgische nationale strategie" is alleen beschikbaar in elektronisch formaat en kan in verschillende talen worden gedownload vanaf deze pagina. De tekst is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Duits.

 

 

update

Actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie voor 2030           

                                                                

 

Naar aanleiding van de nieuwe Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 en de goedkeuring van het Globaal Biodiversiteitsraamwerk van Kunming-Montreal op de Conferentie van de Partijen in Montreal in december 2022, heeft de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu beslist om de nationale strategie van België bij te werken om onze doelstellingen voor het komende decennium op elkaar af te stemmen.  

 

CG Deze actualisering zal worden uitgevoerd door een contactgroep die onder auspiciën van de CBD-stuurgroep wordt opgericht. Deze contactgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 regeringen en wordt gecoördineerd door het nationale CBD-contactpunt. nfp

 

 

Het bijwerken van de nationale biodiversiteit verloopt in verschillende fasen:

 

 

a

 

Februari - maart 2023: ICL goedkeuring om te beginnen met het bijwerken van de NBS
b

 

Maart 2023: De contactgroep wordt opgericht. 
b April 2023 - April 2024: Werkzaamheden van de contactgroep voor de inhoudelijke strategie. De CG zal verschillende keren bijeenkomen om een bijgewerkte versie van de NBS voor te stellen.
b April 2024 - juni 2024: Vertaling van de NBS in de 3 Belgische landstalen.
c Juni 2024 - september 2024: Openbare raadpleging. Het idee is om de standpunten van belanghebbenden te verwerken in de actualisering van de NBS.
c

 

Eind 2024: Goedkeuring van de bijgewerkte versie van de NBS door de ICL.

 

De actualisering van de nationale biodiversiteitsstrategie is de eerste stap in een lang proces. Actieplannen zijn ook essentieel en moeten worden ontwikkeld om de nationale biodiversiteitsdoelstellingen verder te implementeren.

Bovendien moet de geactualiseerde NBS worden geïntegreerd in de planning en activiteiten van alle sectoren waarvan de activiteiten afhankelijk zijn van of een impact kunnen hebben op de biodiversiteit. De actieve deelname, niet alleen van de milieugemeenschap maar ook van alle belanghebbenden (lokale, regionale en federale overheden, gemeenschappen, provincies, bedrijfssectoren, wetenschappelijke instellingen, niet-gouvernementele organisaties, enz. 

Van 24.06.24 tot 24.09.24 is het ontwerp " Actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie tot 2030 " open voor publieke consultatie.

De achteruitgang van de biodiversiteit gaat iedereen aan. Door deel te nemen aan de publieke raadpleging over de update van de nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030, helpt u mee om een collectieve visie voor een duurzamere toekomst vorm te geven. 

Alle informatie die u nodig hebt om deel te nemen aan de openbare raadpleging is hier beschikbaar.