Het verdrag inzake Biologische Diversiteit

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD) of Biodiversiteitsverdrag is een internationale overeenkomst die in 1992 aangenomen werd tijdens de Top van de Aarde in Rio de Janeiro. Het verdrag heeft drie doelstellingen:

  1. het bewaken van de biodiversiteit;
  2. het duurzaam gebruik van zijn elementen;
  3. de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische bronnen.

De overarching uitvoeringsframework is het Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011-2020 aangenomen tijdens de tiende vergadering van Conferentie van de Partijen (COP 10) dat plaatsvond in Oktober 2010, in Nagoya, Japan.

Achtergrond informatie over het Biodiversiteitsverdrag

De besprekingen voor dit Verdrag verliepen onder toezicht van de Verenigde Naties. Meer dan 150 regeringsleiders ondertekenden het op de Top van de Aarde (officieel: 'Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling'). Nu telt het 198 leden: 197 landen en de Europese Gemeenschap).

In tegenstelling tot internationale verdragen die allerlei verplichtingen vooropstellen, heeft het Biodiversiteitsverdrag een veel flexibeler aanpak. Het stelt algemene doelstellingen en grote beleidslijnen op, die de landen naar hun eigen inzichten kunnen uitwerken en toepassen.

Het Biodiversiteitsverdrag behaalde een groot succes bij het bevorderen van de bewustwording rond biodiversiteit, zowel in geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden. Nu zijn er velen bewust ervan dat biodiversiteit een cruciale rol speelt op gebied van het milieu en ontwikkeling.

Als u graag zou weten hoe België het Biodiversiteitsverdrag uitvoert, surf dan naar ons punt 'Uitvoering'. Hier vindt u informatie over hoe het goedgekeurd werd, over welke overheden het moeten opvolgen, over de wetgeving, over de belangrijkste documenten die rond het verdrag uitgewerkt zijn en over veel andere onderwerpen.

De tekst van het Verdrag in het Nederlands kunt u hier vinden.

 Meer informatie over het Biodiversiteitsverdrag is te vinden op de CBD website (Engels).

 

CBD booklet cover

Cover of the convention text booklet