This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« March 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Event Onze zee: de mens in een complex ecosysteem

Deze lezing is onderdeel van de permanente vorming Milieu, door de Universiteit Gent. Het is de eerste lezing van Module 1 'Zee en kust: een ecosysteem voor mens en dier'

Download as iCalendar

Period 22/06/2011
Event location Gebouw S8, kleine leszaal, gelijkvloers, vleugel Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, gebouw S8, 9000 Gent.
Host Universiteit Gent
Event URL http://www.ugent.be/we/nl/diensten/ipvw-ices/aanbod/milieu/zeekust/m1a1
Contact person
ipvw.ices@UGent.be
+32 (0)9 264 85 90

Oceanen en zeeën zijn sterk geëxploiteerd. Dit heeft geleid tot een ernstig verlies aan biodiversiteit en de degradatie van het mariene ecosysteem. De Noordzee is een van de meest geëxploiteerde zeegebieden ter wereld en het Belgische deel van de Noordzee (BDNZ) ligt in het centrum van deze activiteiten.

Deze voordracht geeft uitleg over de huidige toestand, het beheer en de toekomstperspectieven van mariene ecosystemen in Noordwest-Europa. Het zwaartepunt bij de bespreking ligt op onze kustwateren, bestaande uit ondiepe zandbanken, en op het belang van het estuarium.

Tijdens deze voordracht wordt u ondergedompeld in de wondere wereld van het zeebodemleven en hun bedreigingen. Vanuit het perspectief van twee mariene ecologen wordt een visie geschetst van wat een ecosysteemgericht beheer van de zee kan inhouden.

De effecten van eutrofiëring, verzuring en opwarming van de oceanen op het zeebodemleven worden toegelicht, alsook hoe natuurontwikkelingsprojecten in ondiepe intergetijdengebieden, zoals slikken en schorren, kunnen bijdragen tot het behoud van diversiteit, ecosysteemfuncties en -diensten.

De sterk utilitaristische visie op het mariene milieu leidde tot een focus op het behouden en uitbreiden van ontginningsmogelijkheden op zee. Deze benadering blijkt echter tekort te schieten.

Als antwoord op de voortschrijdende degradatie zijn termen als 'ecosysteembenadering' intussen aanvaard als sleutelconcepten voor het beheer van de zee. De groeiende ecologische kennis biedt uitstekende mogelijkheden om in de toekomst tot een sterke integratie te komen van het beleid rond mariene bescherming en bijvoorbeeld visserij. Deze integratie leidt ons in een transitie naar meer veerkrachtige ecosystemen en dus de implementatie van die 'ecosysteembenadering'.

Er wordt dieper ingegaan op de impact van visserij, mariene beschermde gebieden (zeereservaten), en het concept 'ruimtelijke planning op zee'.

Cursustijden: 18.30 - 21.15

logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS