This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« April 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Event Studiedag 'Herintroductie in Vlaanderen, een optie?'

Op woensdag 14 juni organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap een studiedag over herintroducties, restockings en translocaties.

Download as iCalendar

Period 14/06/2006
Event location Hendrik Consciencegebouw, zaal Hadewyck Koning Albert II-laan 15 te Brussel
Host Agentschap voor Natuur en Bos
See the agenda http://www.soortenbeleid.be/?p=kalender
Contact person Joachim De Maeseneer
joachim.demaeseneer@lin.vlaanderen.be
02-553 76 85

HUN GEZONDHEID TELT!
Vlaanderen heeft een aantal internationale verdragen ondertekend
en zich zo geëngageerd om inspanningen te doen voor het behoud van de biodiversiteit. Dit werd nog eens duidelijk gemaakt door de ondertekening, in 2001, van de "Countdown 2010" doelstellingen, waarbij elke Europese overheid zich engageert de nodige acties te ondernemen om het verlies aan soorten tegen 2010 te stoppen. Belangrijk in deze zin is ook het beginsel ‘ ecologische integriteit’, waarbij gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijk ecosysteem. De toestand van een ecosysteem is afhankelijk van alle processen die er deel van uitmaken.

HERINTRODUCTIE: IS HET EEN OPTIE?
Herintroductie, het opnieuw invoeren van verdwenen soorten, is een extreme maatregel binnen het algemeen soortenbeleid. Hoewel in de ons omringende landen herintroductie wel als een beleidsoptie wordt aanvaard, hangt in Vlaanderen nog steeds een taboesfeer rond dit onderwerp. Daarom wil het Agentschap voor Natuur en Bos tijdens een studiedag enkele projecten rond herintroductie naar voor brengen, waarbij zowel de positieve als de negatieve aspecten worden toegelicht. Het programma werd zodanig opgesteld dat zowel geslaagde als niet of minder geslaagde projecten aan bod komen. Doelstelling van deze studiedag is een beeld te krijgen of herintroductie een mogelijke beleidsoptie is binnen het soortenbeleid in Vlaanderen.

logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS