This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« April 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Event Rondetafelconferentie: Toegang tot de rechtbank voor verenigingen en het Aarhus Verdrag

Heel wat verenigingen die zich inzetten voor allerhande maatschappelijke doelstellingen zoals mensenrechten, milieu, vrede,… krijgen moeilijk toegang tot de rechtbank. In het Belgisch rechtssysteem moet steeds een ‘persoonlijk’ belang worden aangetoond, wat voor verenigingen die opkomen voor collectieve of algemene belangen vaak niet mogelijk is.

Een betere toegang tot de rechtbank voor verenigingen ligt in het verlengde van het Verdrag van Aarhus. Dit milieuverdrag voorziet in ‘wide access to justice’ voor milieuverenigingen. Tijdens de rondetafel wordt ingegaan op dit Verdrag en geeft federaal minister van Leefmilieu Bruno Tobback zijn visie over toegang tot de rechtbank in milieu-aangelegenheden.

Om ook algemeen een betere toegang tot de rechtsbedeling voor verenigingen te garanderen, diende spirit-volksvertegen-woordiger Annelies Storms twee wetsvoorstellen in. Die worden toegelicht en bediscussieerd met vertegenwoordigers van het middenveld, de advocatuur, de gerechtelijke wereld en het bedrijfsleven.

Download as iCalendar

Period 15/05/2006
Event location Congreszaal, Huis van de Parlementsleden bezoekersingang, Leuvenseweg 21, 1008 Brussel (aan de achterzijde van het parlementsgebouw)
Host federaal minister van Leefmilieu Bruno Tobback, spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie en het Forum voor Vredesactie
Contact person Cedric Verschooten
cedric.verschooten@spirit.be
02/549.82.84
logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS