This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« March 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Event Conference 'Valuing ecosystems and the services they provide?'

By;
David Huberman, expert van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) gaat op zoek naar ‘de werkelijke waarde van natuur’.

Download as iCalendar

Period 13/05/2009
Event location KBC-auditorium in Antwerpen
Host Argus
Contact person
milieu@ua.ac.be

Inschrijving en praktische info:
De lezingen vinden plaats in het Engels, er is GEEN vertaling voorzien
Onthaal vanaf 18u30, de lezingen starten stipt om 19 uur
Toegang is gratis, mits inschrijving via mail (vermeld uw naam en het aantal personen waarmee u komt).

David Huberman is verbonden aan de Zwitserse The World Conservation Union. Daar onderzoekt hij het potentieel van markt-gebaseerde economische instrumenten ten behoeve van het milieubeleidsproces. Huberman wil, naar eigen zeggen, inzicht verwerven in de raakvlakken tussen biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en menselijk welzijn. Hij is daarbij voortdurend op zoek naar manieren om, zonder een prijskaartje te plakken op natuur, toch te kunnen communiceren over de verschillende waarden van biodiversiteit en daarbij een ruim doelpubliek te bereiken: beleidsmensen, onderzoekers, mensen uit de praktijk, ondernemers en gewone burgers.
Tijdens deze lezing zal David Huberman dieper ingaan op het optimaliseren van water- en koolstofbeheer in landelijke gebieden. Hier is een meer geïntegreerde benadering nodig voor de betalingen inzake ecosysteemdiensten (PES). Die bestedingen worden wereldwijd steeds meer ingezet als een innovatief instrument ter ondersteuning van beschermings- en ontwikkelingsprojecten op het terrein. Er is echter nog veel onzekerheid omtrent de conceptuele en praktische uitwerking van PES. De bestaande PES-schema's vandaag lopen sterk uiteen, al naargelang factoren als socio-economische context, schaal en institutioneel kader.


Daarom is er onduidelijkheid over hoe verschillende 'markttypes' voor ecosysteemdiensten moeten worden uitgewerkt. In zijn uiteenzetting verkent Huberman de verschillende mogelijkheden in de otnwikkeling van een meer algemene, geïntegreerde aanpak in de ontwikkeling van PES.
Huberman stelt hierbij voor om ecosysteemdiensten op mondiaal niveau te bundelen in 'landschappelijke eenheden'. Aan de hand van gevalstudies en projecten die het IUCN momenteel uitvoert, maar nog andere praktijkvoorbeelden zal Huberman illustreren hoe een breed gamma van ecosysteemdiensten, ruimtelijke eenheden en groepen van stakeholders in een dergelijke PES-aanpak geïntegreerd kunnen worden. Daarbij zal hij specifieke mogelijkheden ter discussie stellen, waarmee verschillende types van incentives kunnen worden geïntegreerd, zowel met het oog op water- als op koolstofgebaseerde ecosysteemdiensten. Lezing in de reeks 'Water in de wereld' , 13 mei 2009, Antwerpen, 19 uur


logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS