This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« April 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Event Colloquium 'Mens en natuur in de stad' - 'La Nature en ville'

Mensen houden van het groen, ook in de stad. Ze genieten van de Groene Wandeling of een Volkstuin. Dieren houden ook van het groen, ook in de stad. Ze nestelen in een microklimaat of zwerven 's nachts over het Ecoduct in het Zoniënwoud (moet kunnen!)

Download as iCalendar

Period 24/04/2008
Event location Brussels Parlement Lombardstraat - 1000 Brussels
Host Groen! Fractie
Contact person Groen!Fractie (Adelheid Bittebier)
groen@bruparl.irisnet.be
02 549 66 00
02 549 66 01
Geographical coverage Brussels

Donderdag 24 april  2008, van 13 tot 17 uur, Brussels parlement, Lombardstraat 69 - 1000 Brussels

Voor inschrijving: Groen!Fractie, 1005 Brussels;Fax: 02 549 66 01;E-mail: groen@bruparl.irisnet.be;

Colloquium: ‘Mens en natuur in de stad’

13u00        

Adelheid Byttebier heet u welkom
Fractievoorzitster Groen! in het Brussels parlement

Evelyne Huytebroeck geeft de krachtlijnen van het Brussels Natuurbeleid
Brussels Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid 

13u30

Sybrand Tjallingii: Ecopolis, de stad van de toekomst
Landschapsecoloog, stedenbouwkundige en tot 2006 hoofddocent aan de
Technische Universiteit Delft/Nederland

14u00        

Dirk Criel: Ecoducten, plannen voor het Zoniënwoud
Landschapsdeskundige, oprichter Studiebureau Econnection

Machteld Gryseels: Natuurontwikkeling in Brussel en andere grootsteden
Directeur van de afdeling Natuur, Water en Bos van Leefmilieu Brussel

15u00

Panelgesprek over natuurontwikkeling, -educatie en –recreatie
op basis van de resolutie ‘Natuur in de stad’.

Panelleden:

 • Sarah Hollander, voorzitster Brusselse Raad voor het Leefmilieu
 • Kris Van Ingelghem, programmaverantwoordelijke Green
 • Jan Vanoppen, directeur VELT, Vereniging voor Ecologische Leef-en Teeltwijze
 • Martine Wouters, natuurkenner en medewerkster kabinet Leefmilieu/St-J. Molenbeek
 • Paul Gailly, directeur educatie bij Natagora
 • Steven Vanholme, beleidsmedewerker Natuurpunt

De deelnemers aan het colloquium brengen hun stem uit over
de resolutie ‘Natuur in de stad’.

16u30 Adelheid Byttebier besluit met prioritaire aandachtspunten voor de toekomst

17u00  Drink

Doorlopend informatie en foto’s van VELT(met zorg voor volktuintjes), Green, Natuurpunt, Natagora, BRAL, LaarbeekBo(o)s, Neerpede blijft, Milieucommissie Brussel en omgeving, Vogelzang.

Colloque: ‘La Nature en ville’

PROGRAMME

13h00        

Mot de bienvenue par Adelheid Byttebier, présidente du groupe     
Groen! au Parlement Bruxellois

Les grandes lignes de la politique environnementale en région Bruxelloise par Evelyne Huytebroeck, Ministre Bruxellois en charge de l’environnement, de l’énergie et de la politique de l’eau

13h30        

Sybrand Tjallingii: Ecopolis, la cité de l’avenir
Spécialiste en écologie de paysage, urbaniste et jusqu’en 2006 professeur à la Technische Universiteit Delft

14h00

Dirk Criel: Des écoducts en Forêt de Soignes?
expert paysagiste, fondateur du bureau d’études Econnection

Machteld Gryseels: Préservation de la nature à Bruxelles et dans d’autres grandes villes
Directeur du Département Nature, Eau et Foret à l’Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement.

15h00                 

Préservation, éducation et récréation: table ronde sur la résolution ‘La Nature en ville’, avec:

 • Sarah Hollander (présidente Brusselse Raad voor het leefmilieu vzw)
 • Kris Van Ingelghem(responsable de programme, Green vzw)
 • Jan Vanoppen (directeur VELT, Vereniging voor Ecologische Leef-en Teeltwijze)
 • Martine Wouters (naturaliste, collaboratrice de l’Echevin de l’environnement à la commune de Molenbeek-Saint-Jean)
 • Paul Gailly (directeur service éducatif Natagora asbl)
 • Steven Vanholme (conseiller Natuurpunt vzw)    

Les participants du colloque votent la résolution ‘La Nature en ville’

16h30 Conclusions par Adelheid Byttebier: quelles priorités pour l’avenir ?

17h00 Drink

En permanence des infos et des photos de VELT(avec les jardins potagers) Green, Natuurpunt, Natagora, BRAL, LaarbeekBo(o)s, Neerpede blijft, Milieucommissie Brussel en omgeving et Vogelzang.


logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS