This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

« January 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Event Biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling: samen het tij keren. Naar een nieuwe strategie na 2020

Download as iCalendar

Period 22/03/2019
Event location Pachecozaal Financietoren te Brussel.
Host FRDO-CFDD, FOD Leefmilieu
Event URL https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/831/
Contact person
mail@frdo-cfdd.be

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op aarde. Prachtig om te zien, maar ook van cruciaal belang voor vele menselijke activiteiten, als bron van  voedsel en grondstoffen. Het ecosysteem heeft nog meer functies, zoals het absorberen van CO2 en fijn stof, de bestuiving in de landbouw, medicinale toepassingen…

Die biodiversiteit van onze planeet staat echter onder zware druk, door de vernietiging van habitats (bv het regenwoud), overexploitatie (uitputting visbestanden...) , verzuring, vervuiling en  klimaatverandering. Het verlies aan biodiversiteit vormt een even grote bedreiging en uitdaging voor de maatschappij als de klimaatproblematiek. 

Er zijn dan ook, net als voor het klimaat, initiatieven op wereldniveau om onze biodiversiteit te behouden – of zoals duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 15 het stelt: “bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen (...) en stop het verlies aan biodiversiteit”. Op de Top van de Aarde, Rio 1992, werd naast het Klimaatverdrag ook het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties aangenomen.  Er vindt tweejaarlijks een Conferentie der Partijen plaats van het Biodiversiteitsverdrag om te overleggen over de engagementen en het te voeren beleid. Tijdens de recentste conferentie in Sharm El Sheikh werd het proces vastgelegd voor de ontwikkeling van een nieuw wereldkader voor biodiversiteit, want het huidig Strategisch Plan voor Biodiversiteit en de Aichi targets loopt tot eind 2020. De volgende biodiversiteitstop in Beijing (2020) zal een nieuw en ambitieus kader  aannemen voor de komende decennia, in lijn met de SDGs.

Net als de andere partijen van het VN Biodiversiteitsverdrag zal ons land deelnemen aan deze cruciale top, en voorstellen formuleren voor het post-2020 globaal biodiversiteitskader. Daarnaast wordt van de Partijen ook verwacht om tegen 2020 nationaal engagementen te formuleren voor de concrete invulling ervan. Daarom organiseert de FRDO, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een grote conferentie waarbij experten, beleidsmedewerkers en stakeholders hun visie geven en met het publiek in dialoog gaan over het belang van biodiversiteit voor de maatschappij, over de algemene biodiversiteitstoestand, over mogelijke maatregelen  op globaal, nationaal of lokaal niveau, en over de acties die we kunnen ondernemen, als overheden, organisaties, bedrijven en burgers.

Deze conferentie kadert in de week van de biodiversiteit in België. Bij de sprekers onder meer Ines Verleye over het globaal kader, prof. Jean-Pascal van Ypersele over de relatie biodiversiteit-klimaat-duurzame ontwikkeling, Hilde Eggermont over de toestand van onze biodiversiteit, prof. Sandrine Maljean -Dubois over mogelijke gelijkenissen met de klimaatonderhandelingen voor het Parijs-akkoord, en Ignace Schops over wat burgers, bedrijven en organisaties (kunnen) doen inzake biodiversiteit.

Een volledig programma volgt nog, maar u kan de datum reeds vastleggen in uw agenda of u inschrijven via de onderstaande link. 

Praktisch:
De conferentie, ingeleid door minister Marghem, vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9.30 tot 17u in de Pachecozaal van de Financietoren te Brussel.
Er is simultaanvertaling voorzien.
De toegang is gratis - vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, via deze link:
https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/831/

Contact: secretariaat FRDO: mail@frdo-cfdd.be  02/743 31 50

logo CBD logo NFP Belgium logo RBINS